Zondagsschool

Doel
Het doel van de zondagsschool is dat kinderen op hun eigen niveau bekend worden gemaakt met het Evangelie en Gods liefde voor de mensen.

Dit willen we onze kinderen al vroeg leren, zodat ze de Heer Jezus mogen leren kennen als hun Redder. Hij houdt heel veel van hen en heeft hun ook gaven en talenten gegeven die ze mogen gebruiken tot eer van Hem en God de Vader.

Wij willen het Woord van God al vroeg in de harten van de kinderen zaaien, zodat het tot bloei mag komen en ze God met hun leven gaan dienen.

Lesmateriaal
We gebruiken als ondersteuning het lesmateriaal van Stichting Kinderwerk Timotheüs.

Op een begrijpelijke manier maken we de kinderen bekend met de Bijbel. Dit doen we door middel van het vertellen van verhalen, zingen, toneel, puzzels, spellen en we sluiten meestal af met iets creatiefs.

Groepen
Op dit moment zijn we gezegend met bijna 50 kinderen die we verdeeld hebben over 2 groepen:

De jongste groep (groep 1 t/m 4)
De oudste groep (groep 5 t/m 8)

Alle kinderen zitten tot ongeveer 10:30 uur bij hun ouders in de dienst. Na het kinderlied gaan de kinderen met de leiding mee naar hun eigen ruimte. Vóór de zegen komen de kinderen weer terug in de dienst.

Uitje
Ieder jaar gaan wij met de hele zondagsschoolgroep een dagje weg. We gaan dan naar een pretpark, dierenpark of een grote speeltuin ter afsluiting van het seizoen.