Sprekerslijst

  • Datum Spreker Thema Extra Informatie
    10 april 2020 - 19:30 uur Arjan Faber Goede Vrijdag
    12 april 2020 - 10:00 uur Bert van Drogen Paasviering en doopdienst