De samenkomst

Elke zondag om 10:00 uur hebben we een samenkomst.

Gemiddeld wordt de samenkomst door zo’n 200 mensen bezocht.

Voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) is er kinderoppas.
Voor de kinderen van de basisschool (4 tot 12 jaar) is er zondagsschool.

Na elke samenkomst (m.u.v. speciale samenkomsten) is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Voor de kinderen is er ranja.

De voorgangers

Jan van Pijkeren en Bert van Drogen zijn sinds april 2017 parttime voorgangers van de Baptisten Gemeente Steenwijk.

Jan had als tiener al het verlangen om voorganger te worden. Na het volgen van de Alpha cursus in 2002 en zijn doop in 2004 is dit verlangen alleen maar gegroeid. Jan heeft een aantal jaren de Alpha cursus gegeven, heeft de Evangelische Bijbelschool gedaan en is daarna gaan spreken in de eigen gemeente en daar buiten. Momenteel volgt Jan diverse cursussen om zich verder te bekwamen in zijn bediening als voorganger. Jan is getrouwd met Henriette en is vader van 2 kinderen. Daarnaast is Jan als zelfstandig ondernemer werkzaam in de zorg en het onderwijs als IT Projectmanager.

Bert is getrouwd met Gaby en vader van 3 kinderen. Al vele jaren is hij actief betrokken in de volle breedte van gemeentewerk. Daarin is het zijn verlangen dat velen bereikt worden met de reddende boodschap van Jezus Christus. Als gezin hebben zij twee jaar gewoond en gewerkt op een internationale kostschool voor zendingskinderen van WEC in Senegal. Momenteel volgt Bert de studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE, om zich zo nog meer te bekwamen in de bediening als voorganger. Daarnaast is hij actief betrokken als leidinggevende binnen het Leger des Heils.

De doop

In de BGS hanteren we de volwassen doop. Wij dopen gelovigen op grond van hun belijdenis.

Opdragen

In de BGS worden kinderen na hun geboorte niet gedoopt maar opgedragen. Door de kinderen te laten opdragen laten de ouders zien dat zij hun kinderen toevertrouwen aan Gods zorg.