De Baptisten Gemeente Steenwijk zamelt geld in voor 'Vida' in Costa Rica.

In Alajuela, Costa Rica staat een kleine kerk waar het voorgangersechtpaar Jorge en Sonia Yrena al jaren voorgaan. Onlangs heeft dit echtpaar contact gezocht met Mateo Cruz om hun zorgen over de kerk te bespreken. De zorgen van het echtpaar gaan over de staat van het kerkgebouw. D­e gemeente heeft helaas niet veel geld en het opknappen van het kerkgebouw staat al lange tijd stil. De muren moeten nog afgewerkt worden, stopcontacten moeten nog aangelegd worden en het dak moet nog voorzien worden van dakgoten. Maar de grootste zorgen gaan over de warmte en bescherming tegen diefstal.

"Nu zijn de ramen en deuren van het gebouw niet beveiligd door ijzeren hekken waardoor dieven de spullen van de gemeente kunnen stelen."

Zo bestaat het dak van de kerk uit golfplaten. Deze worden door de felle zon zo warm dat de kerk te heet wordt. Vooral de zondagschool heeft hier last van. De kinderen kunnen vaak niet in hun eigen ruimtes les krijgen vanwege de hitte. Het echtpaar zou zo graag een plafond maken in het gebouw wat de hitte tegenhoud. Daarnaast zijn er zorgen over de beveiliging van de spullen in de gemeente. Nu zijn de ramen en deuren van het gebouw niet beveiligd door ijzeren hekken waardoor dieven de spullen van de gemeente kunnen stelen. Regelmatig vindt diefstal plaats en wordt alles van enige waarde meegenomen. Zelfs de dingen als viltstiften voor de kinderen zijn niet veilig. Dit maakt dat de kerk weinig van waarde in de kerk kan bewaren. Een andere wens is kasten met spullen voor de zondagsschool. Het zou zo fijn zijn als ze kasten hadden met sloten waarin de spullen voor de kinderen bewaard kunnen worden. Nu nemen de zondagsschooljuffen zelf spullen mee van en naar huis. Tevens heeft Mateo tijdens zijn bezoeken aan deze gemeente gezien dat de muziekinstrumenten en de geluidsinstallatie erg verouderd zijn en nodig aan vervanging toe zijn.

"Hiermee kan het gebouw van top tot teen opgeknapt worden en kunnen materialen gekocht worden voor de zondagsschool en de muziek"

Deze kwesties zijn voorgedragen aan de Raad van de Baptisten Gemeente Steenwijk, welke besloten heeft deze kerk financieel te willen ondersteunen. Al bovenstaande punten en meer zou gerealiseerd kunnen worden met een bedrag van 4000 euro Hiermee kan het gebouw van top tot teen opgeknapt worden en kunnen materialen gekocht worden voor de zondagsschool en de muziek. De afgelopen tijd hebben wij hiervoor al lege flessen ingezameld. Maar daarnaast zullen er de komende tijd verschillende nieuwe acties gepland worden. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk een gift over te maken voor dit project. U kunt uw giften overmaken op het rekeningnummer van de Baptisten Gemeente Steenwijk (NL41 ABNA 0482 6092 57) o.v.v. Costa Rica.

Mocht u nog vragen hebben over dit project kunt u contact opnemen met Mateo en Margaliet Cruz.