Zending

Als Baptisten Gemeente Steenwijk willen we meewerken aan wereld-evangelisatie door het ondersteunen en uitzenden van zendelingen. Een zendeling is iemand die door God geroepen is om de blijde boodschap van Gods genade in Zijn Zoon Jezus in woord en daad door te geven op de plaats waar God dit wil. Als gemeente willen we (mede) verantwoordelijkheid dragen door ondersteunend meeleven, gebed en dankzegging en door naar vermogen te voorzien in materiƫle en financiƫle behoeften.