Geloof & Leven

De gemeente aanvaardt als haar enige grondslag de bijbel als het onfeilbare woord van God. Wij geloven dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en die van de hele wereld en dat Hij na drie dagen weer is opgestaan uit het graf.

Ons doel is:

  • elkaar op te bouwen in het geloof

  • in woord en daad een getuige te zijn van onze Heer, Jezus Christus

  • samen te werken als gemeente aan de verspreiding van het evangelie

  • een open huis te zijn voor iedereen die wil binnenkomen

  • onze Heer te eren in onze samenkomsten en daarbuiten