De Doop

Het woord ‘ baptisten’ komt van het Griekse woord ‘baptizein’ wat betekent ‘dopen’. De Baptisten Gemeente Steenwijk doopt gelovigen op grond van hun belijdenis.

Eerst geloven, vervolgens dopen!

In de bijbelse taal wordt de persoonlijke keuze voor God ‘tot geloof komen’ genoemd. Het is het antwoord op het aanbod van Gods genade aan ons. Daarover lezen we in de bijbel; wie tot geloof kwam liet zich dopen.

Het geloof gaat dus aan de doop vooraf. Deze persoonlijke beslissing werd en wordt vervolgens openbaar gemaakt door zich te laten dopen.

Daarom worden er in de Baptistengemeente geen baby’s gedoopt, maar opgedragen.

“ja maar”, zullen sommigen zeggen, “de Here Jezus heeft toch gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen” (Marcus 10:14). Die horen er toch ook bij? inderdaad, de Heiland heeft dat gezegd. Een rijk woord. Laten we de kinderen maar bij Jezus brengen, ze met Hem in aanraking brengen zodat Hij ze kan zegenen.

Zondagsschool werk, jeugdclubs en natuurlijk het voorbeeld van de ouders zijn heel belangrijk.

Inhoud van de doop

Dopen is:

met Christus begraven worden en met Hem als een nieuw mens opstaan Zo staat het in Romeinen 6:4

Gedoopt worden betekent:

Het vroegere leven van de dopeling is voorbij; hij of zij is-in Christus-een nieuw mens geworden. Dat is de genade van God; Hij vergeeft ons en wast de zonden af.

Naar bijbels model wordt dit uitgebeeld door de onderdompeling: de dopeling gaat onder in het water, wordt erin begraven en staat er weer uit op als uit een graf.

Baptisten gemeenten dopen daarom door onderdompeling, omdat daarin precies zichtbaar wordt wat er met die gelovige innerlijk is gebeurd.