Formulieren

Hier vindt u formulieren, die gedownload kunnen worden.

Toelichting op het bestelformulier voor collectemunten

U kunt natuurlijk geld geven aan collectes tijdens de dienst. Deze giften zijn echter voor de belastingdienst niet aantoonbaar. Sinds eind 2013 hebben wij collectemunten ingevoerd. Deze munten kunt u bestellen via het bestelformulier voor collectemunten, maar ook via het collecteformulier in Samen.
Het ingevulde formulier levert u in bij Wiebe Dijkstra of iemand anders van de raad. Nadat u het bedrag heeft overgemaakt, ontvangt u de munten. Deze “schenking” aan de kerk is voor de belastingdienst wél aantoonbaar.

Uw voordeel kan oplopen tot 52%, afhankelijk van uw fiscaal inkomen. Dit voordeel kunt u zelf incasseren, maar u kunt dit ook doorschuiven naar de kerk. Dit kan via een periodieke gift.

Downloads