Voorganger

Bert van Drogen

Voorganger

De raad

Herderlijk Team

Martin Smit

Oudste (Volwassenen, Jeugd)

Jan van der Knokke

Oudste (Gebed, Onderwijs, Pastoraat)

Marja Vink

Diaken (Pastoraat, Diaconie, Zending & Evangelisatie)

Arjan Faber

Oudste (Invulling diensten, Aanbidding)

Bestuurlijk Team

Jan van Pijkeren

Oudste (Voorzitter, Organisatie, Communicatie)

Adriaan van Dalen

Oudste (Secretariaat, Communicatie, Ondersteunende diensten)

Wiebe Dijkstra

Oudste (Financien, Kerkelijk bureau, AVG)

Coördinatoren

Mateo Cruz

Aanbiddingsteam

Adriaan van Dalen

Bouwcommissie

Ineke Smit

Crèche

Marja Vink

Diaconie

Vacant

Evangelisatie

Wiebe Dijkstra

Financiën

Arend Scholten

Gebouwbeheer

Martin Goeree

Huiskring

Thea Meijer

Interkerkelijk gebed

CID

Invulling diensten

Martin Goeree

Jeugdwerk

Berthilde de Vos

Kerkelijk Bureau

Judith van Herwijnen

Kerkelijk Bureau

Carin Bult

Mededelingen

Adriaan van Dalen

Mededelingen Beamer

Marja Vink

Pastoraat

Renate van Dalen

Redactie "Samen"

Vacant

Zending

Annamaria Muurling

Zondagsschool

Website

Luc de Boer

Coördinator

Geert de Boer

Design, Technisch beheer & Social media

Albert-Jan de Boer

Samenkomst Gemist?!