Huiskringen

Tweewekelijks komen gemeenteleden in kleine groepjes, de huiskringen, bij elkaar om elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen en samen te leren vanuit de Bijbel. Deze avonden vinden plaats op een maandag of een dinsdag om 20.00 uur bij iemand van de kringleden thuis. Voor de 55+ is er ook een kring bijeenkomst op de dinsdagmiddag.

Voor diegenen die zich willen aansluiten bij de gemeente, is er een Introkring die geleid wordt door onze voorganger Bert van Drogen en onze voorzitter Jan van Pijkeren.

Maandag groepen

  • In de zomerperiode is er een zomerstop en zijn er geen activiteiten.

Dinsdag groepen

  • In de zomerperiode is er een zomerstop en zijn er geen activiteiten.